GRAFZORG

Grafzorg is voor ons een wezenlijk onderdeel van de nazorg die we onze klanten bieden. 

Wanneer u ervoor opteert om uw dierbare te begraven of bij te zetten in de gemeente waar u woonachtig bent, dan beloopt de grafrust tien jaar. U kan er ook voor opteren om een concessie aan te gaan voor een maximale duurtijd van vijftig jaar. Het gaat hier zowel om urnenveld-, urnenkelders,  columbarium- als traditionele grafconcessies. 

Het aangaan van dergelijke concessies brengt een onderhoudsplicht met zich. Wanneer deze niet wordt opgevolgd, dan kan de gemeente de concessie vroegtijdig stopzetten. 

Wij volgen dit voor u op en zorgen er te allen tijde voor dat de begraafplaats van uw dierbare niet overwoekerd wordt door onkruid of geen andere schade lijdt, en dat de grafconcessie niet abrupt en vroegtijdig wordt beëindigd. 

Bij Begrafenissen Luypaert kan u uiteraard ook terecht voor een ruime keuze in grafzerken, urnenveldmonumenten en toebehoren.

Maak een afspraak